Rreth nesh!

Mabeko Group SH.P.K, është ndër prodhuesit më të mëdhenjë të kanaleve të ventilimit dhe elemtenteve katërkëndore në vend.Është partner i besueshëm dhe garanton cilësi të lartë të vazhdueshme të prodhimeve të saja.

Është kompani prodhuese, tregtare me seli në R.I Vitomeric, Pejë. E themeluar në vitin 2006, nën drejtimin profesional ka arritur rritje të vazhdueshme që nga themelimi i saj e deri me tani e përfshin një pjesë të madhe të tregut të Kosovës. Përformanca e kompanis ka arritur shumëllojshmërin e prodhimeve të gypave spirale dhe katërkëndore të klimatizimit të të gjitha llojeve duke përfshirë të gjitha elementet fazonike si degëzim, reduktim kthesa, etj. Mabeko Group është lider në treg në llojin e saj, sepse ka aftësin të prodhoj cdo pjesë përcjellëse që nevojitet për ventilim.

Mabeko Group prodhon dhe shet gjitha produktet e ventilimit dhe synon të jetë lider në këtë treg edhe në rajon e më gjërë. Këtë do ta arrijë  duke fituar besimin e klientëve, në realizimin me kohë të të gjitha porosive, me ndershmëri e përkushtim, e kualitet maksimal.

Profesionalizmi, kualifikimi dhe teknologjia moderne përmbush objektivat e kompanisë tonë që të jetë prodhues me rëndësi të veqantë në vend e në rajon.

Misioni jonë!

Misioni i Mabeko Group është që qytetarët e Kosovës të kenë një ambient ashtu siq duhet, ashtu siq është në cdo vend evropian, por mbi të gjitha të jenë të kënaqur me produktet dhe shërbimin tonë.

Staf i specializuar

Mabeko Group posedon staf ponëtorësh të kualifikuar, dhe të trajnuar për prodhimin e kanaleve dhe elementeve të ventilimit me makinat e teknologjisë moderne.E së bashku me përvojen shumëvjeqare si dhe eksperienca na mundësojnë që të ofrojm produkte kualitative dhe projekte të suksesshme.

Standarde europiane!

Duke synuar të jemi në hap me produktet evropiane, por njëkohësisht duke e synuar tregun evropian, gjithashtu jemi në hap edhe me makinerit e evropës. Në këtë rast të gjitha produktet janë të standarteve europiane, dhe mund të jenë konkurent të denjë në evropë.

TOP