Elementet Katërkëndore

Të gjitha elementet përcjellëse katërkëndore, si kthesat, degëzimet, reduktimet etj, prodhohen në mënyrë të përsosur, me prerje llaserike të cfardo lloj forme në kohë mjaft të shpejtë dhe punim me makineri speciale. Kapja e fllansheve gjithashtu bëhet me makinë të veqant për kapjen e tyre.

 

Photo 7

TOP