Kanale Spirale

Prodhimi I kanaleve spirale bëhet me makinë të përsosur spirale të kualitetit të lartë, me dimensione prej fi 80 deri 1400, me trashësi të llamarines prej 0,5 deri 1,00mm, si dhe gjatësi sipas dëshirës suaj.

 

photo 6

TOP